Regulamin umieszczania wyników wystawowych

REGULAMIN UMIESZCZANIA WYNIKÓW WYSTAWOWYCH NA STRONIE KLUBU MOPSA W POLSCE

– Organizatorem umieszczania na stronie internetowej Klubu Mopsa wyników wystawowych jest Zarząd Klubu Mopsa w Polsce,

– Celem umieszczania na stronie internetowej Klubu Mopsa wyników wystawowych jest przedstawienie i porównanie osiągnięć psów i suk na wystawach krajowych i zagranicznych, a co za tym idzie propagowanie uczestnictwa w imprezach kynologicznych i wyróżnienie tych psów oraz ich właścicieli, którzy poprzez najwyższe wyniki wystawowe promują rasę, a jednocześnie są chlubą naszego Klubu.

– Umieszczanie osiągniętych wyników psów/suk jest prowadzone na zasadach całkowitej dobrowolności. Do rankingu mogą być zgłaszane psy i suki właścicieli zarejestrowane wyłącznie w ZKwP oraz należących do Klubu Mopsa w Polsce.

– Warunkiem zgłoszenia psa /suki do umieszczenia wyników na stronie Klubu Mopsa w Polsce  jest uzyskanie z wystaw ocen doskonałych, a w przypadku młodszych szczeniąt i szczeniąt ocen wybitnie obiecujących.

– Właściciel psa/suki w celu umieszczenia osiągniętych wyników na stronie internetowej Klubu Mopsa zobowiązany jest do przedłożenia zestawienia osiągnięć do siedmiu dni po danej wystawie poprzez przesłanie na  pocztę internetową Klubu Mopsa w Polsce skanów kart oceny zgłaszanego do rankingu psa/suki. Na stronie uwzględniane będą tylko  dokumentowane osiągnięcia.

– Właściciel psa/suki ma prawo do nadesłania jednego zdjęcia z ringu w celu umieszczenie bezpłatnie na stronie Klubu Mopsa.

– Na stronie Kluba Mopsa w Polsce w przypadku zgłoszenia psa/suki będą umieszczane następujące dane: Nazwa Wystawy, Imię i Nazwisko Hodowcy, Imię i Nazwisko właściciela psa / suki, osiągnięty wynik.

– Wymagana będzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych i upublicznianie wizerunku (do pobrania z internetowej strony Klubu Mopsa).

Osobą odpowiedzialna za aktualizację wyników wystawowych jest – p. Monika Saniewska – kontakt email: saniewskam@gmail.com