A’DASZA Dudusiowe Marzenie

A’DASZA Dudusiowe Marzenie

Data urodzenia: 10.06.2018

Hodowca: Anna Dziedzińska

Właściciel: Iwona Mazur i Krzysztof Mazur

Hodowla: Pugi WoogieBoogi FCI – ZKwP O/Przemyśl

Oficjalne tytuły: Młodzieżowy Champion Polski, Junior Champion Mołdawii,Junior Grand Champion Mołdawii, Champion Klubu, Junior Champion Basarabii

Posiadane badania: PDE N/N Patella 0/0 oraz BOAS endurance – 1

Tel.: 503026942

E-mail: iwonamazur09@gmail.com