Regulamin prezentacji psa – reproduktora

Regulamin prezentacji psa – reproduktora na stronie internetowej Klubu Mopsa

Materiały prezentujące psy z uprawnieniami reproduktorów, należące do hodowli, których właściciele są zrzeszeni w Klubie Mopsa będą zamieszczane na stronie internetowej Klubu według następujących zasad:

– Klub Mopsa tworzy listę reproduktorów w oparciu o informacje przesłane przez hodowcę.

– Podstawowe wymagane informacje obejmują:

  • imię psa i przydomek hodowlany,
  • data urodzenia psa,
  • imię i nazwisko hodowcy,
  • imię i nazwisko właściciela psa,
  • skan rodowodu psa (z wpisem o uprawnieniach reproduktora) lub link do rodowodu
  • oficjalne tytuły przyznane przez ZKwP/FCI
  • posiadane badania,
  • dane kontaktowe właściciela psa.

– Wpis na listę reproduktorów jest bezpłatny.

– Prezentacja psów odbywa się w kolejności alfabetycznej.

– Do prezentacji psa – reproduktora może być dołączona dokumentacja zdjęciowa (w rozmiarze 300 x 200 pikseli ). Zamieszczenie każdego zdjęcia podlega jednorazowej opłacie w wysokości 30 zł/zdjęcie, płatne na konto Klubu Mopsa.

– Materiały niezbędne do prezentacji należy przesyłać na adres: klubmops@gmail.com w plikach do edycji.

– Do materiału należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upublicznienie wizerunku, dostępną na stronie internetowej Klubu Mopsa.

– Baza reproduktorów uaktualniana jest na bieżąco – minimum raz w miesiącu

– Osobą odpowiedzialna za aktualizację listy reproduktorów jest – p. Monika Saniewska – kontakt email:  saniewskam@gmail.com

PDF do pobrania:

Regulamin-reproduktory