Regulamin opracowywania i publikowania artykułów o hodowlach

Od listopada 2020 artykuły promujące i prezentujące hodowle należące do Klubu Mopsa będą opracowywane według następujących zasad: 

– Uwzględnianie są tylko te hodowle Członków Klubu Mopsa, które do listopada 2020 r. nie były opisywane. 

– W pierwszej kolejności prezentowane  te hodowle, których właściciele zaangażowani byli w organizację I Krajowej Wystawy Mopsów i ze względu na pełnioną funkcję, nie wystawiali swoich psów.  

– Kolejno prezentowane  hodowle Klubu, których psy uczestniczyły w I Krajowej Wystawie MopsówW kolejności prezentacji uwzględniany jest alfabetyczny porządek przydomków hodowlanych. 

– Warunkiem publikacji artykułu jest opłacenie składki członkowskiej za dany rok. 

– Artykuły publikowane są raz na miesiąc.  

– Początkiem każdego miesiąca, osoba odpowiedzialna za redagowanie treści kontaktuje się z właścicielem hodowli, zapraszając do współpracy i określając termin złożenia materiału (minimum 15 dni). 

– Prezentacja hodowli opracowywana jest przez właściciela, następnie podlega korekcie i  redagowana jest przez osobę odpowiedzialną za edycję tekstu. W treści uwzględnia się następujące informacje:  

  • nazwa i właściciel hodowli, 
  • rok założenia,  
  • lokalizacja, 
  • oddział ZKwP 
  • historia hodowli, 
  • informacja o reproduktorach, sukach hodowlanych i miotach, 
  • osiągnięcia, 
  • badania. 

– Do prezentacji hodowli może być dołączona dokumentacja zdjęciowa. W standardzie przyjmuje się 3 zdjęcia w maksymalnym rozmiarze 900 KB i maksymalnej rozdzielczości 800 x 600.  Zamieszczenie większej liczby zdjęć podlega opłacie w wysokości 30 zł/zdjęcie, płatne na konto Klubu Mopsa. 

– Po autoryzacji opracowanego tekstu, artykuł opisujący daną hodowlę zamieszczany jest na stronie internetowej Klubu Mopsa oraz na fanpage Klubu.  

– Materiały dotyczące artykułu należy przesyłać na adres: iwonamazur09@gmail.com (tekst w pliku do edycji). 

– Osoba odpowiedzialna za publikację artykułów – Iwona Mazur.