Deklaracja Członkowska

Deklaracja Członkowska
Wyrażająca chęć przystąpienia do:
Klubu Mopsa ( gr IX)
Klub Rasy ZKwP z władzami wybieralnymi.

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Klubu Rasy Mops Związku Kynologicznego w Polsce.  
Zobowiązuje się wpłacić jednorazowo wpisowe w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) oraz składkę członkowską w wysokości 30,00 (słownie: trzydzieści złotych) na rzecz Klubu.
Konto do wpłaty: Bank PEKAO S.A.
numer 85 1240 6768 1111 0010 9937 2795
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach działalności statutowej Klubu.
Oświadczam, ze mam opłacona składkę członkowską za bieżący rok w Związku Kynologicznym w Polsce.

Imię

Nazwisko

Ulica i numer domu

Kod pocztowy i miejscowość

Telefon kontaktowy

Adres email

Odział ZKwP

Podpis

 

Pobierz plik PDF:

deklaracja-MOPS