Regulamin prezentacji suki hodowlanej

Regulamin prezentacji suki hodowlanej na stronie internetowej Klubu Mopsa

Materiały prezentujące suki hodowlane, należące do hodowli zrzeszonych w Klubie Mopsa będą zamieszczane na stronie internetowej Klubu według następujących zasad:

– Klub Mopsa tworzy listę suk hodowlanych w oparciu o informacje przesłane przez hodowcę.

– Podstawowe wymagane informacje obejmują:

  • imię suki i przydomek hodowlany,
  • data urodzenia suki,
  • imię i nazwisko hodowcy,
  • imię i nazwisko właściciela suki,
  • skan rodowodu suki (z wpisem o uprawnieniach suki hodowlanej) lub link do rodowodu
  • osiągnięcia (wg wytycznych ZKwP),
  • posiadane badania,
  • dane kontaktowe właściciela suki.

– Wpis na listę suk hodowlanych jest bezpłatny.

– Prezentacja suk odbywa się w kolejności alfabetycznej.

– Do prezentacji suki może być dołączona dokumentacja zdjęciowa (w rozmiarze 300 x 200 pikseli ). Zamieszczenie każdego zdjęcia podlega opłacie w wysokości 30 zł/zdjęcie, płatne na konto Klubu Mopsa.

– Materiały niezbędne do prezentacji należy przesyłać na adres: klubmops@gmail.com w plikach do edycji.

– Do materiału należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upublicznienie wizerunku, dostępną na stronie internetowej Klubu Mopsa.

– Baza suk hodowlanych uaktualniana jest na bieżąco – minimum raz w miesiącu.

– Osobą odpowiedzialna za aktualizację listy suk hodowlanych jest – p. Justyna Skowrońska, kontakt email – justynaskowronska@interia.pl