Regulamin zamieszczania danych hodowli

Regulamin zamieszczania danych hodowli należących do Klubu Mopsa

  1. Bezpłatnie zamieszczamy przydomek, imię i nazwisko hodowcy, miejscowość, dane kontaktowe – strona www, telefon i adres email. Warunkiem jest przynależność do Klubu wg Regulaminu Klubu Mopsa.
  2. Banner według formatu 1000 x 200 pikseli pod bezpłatnym wpisem, okres – bezterminowo – koszt 30 zł – jednorazowo. Płatne na konto Klubu. Publikacja przesłanych materiałów 7 dni od zaksięgowania wpłaty.
  3. Lista hodowców jest aktualizowana co trzy miesiące.
  4. Banner (według formatu 1000 x 200 pikseli) na górze zakładki – cena – 30 zł – okres wyświetlania – 1 miesiąc.
  5. Osoba odpowiedzialna za tworzenia bazy hodowli zrzeszonych w Klubie Mopsa – Justyna Skowrońska, email – justynaskowronska@interia.pl

Regulamin zamieszczania reklam na stronie Klubu Mopsa w zakładce –

KLUB MOPSA POLECA

  1. Banner reklamodawcy – koszt 30 zł – opłata jednorazowa.
  2. Osoba odpowiedzialna zakładkę Klub Mopsa Poleca – Justyna Skowrońska, email – justynaskowronska@interia.pl
  3. Treść reklam musi być zgodna z Regulaminem Klubu Mopsa.