Regulamin prezentacji miotów

Regulamin prezentacji miotów na stronie internetowej Klubu Mopsa

Materiały prezentujące aktualne mioty, należące do hodowli zrzeszonych w Klubie Mopsa będą zamieszczane na stronie internetowej Klubu według następujących zasad:

– Klub Mopsa tworzy wykaz miotów w oparciu o informacje przesłane przez hodowcę.

– Podstawowe informacje obejmują:

  • nazwa hodowli
  • imię ojca i przydomek hodowlany,
  • imię matki i przydomek hodowlany,
  • data urodzenia szczeniąt,
  • imię i nazwisko hodowcy,
  • osiągnięcia rodziców szczeniąt (wg wytycznych ZKwP),
  • informacja o badaniach rodziców,
  • dane kontaktowe właściciela hodowli.

– Wpis do wykazu miotów jest bezpłatny.

– Prezentacja miotów odbywa się chronologicznie – wg kolejności zgłoszeń.

– Do prezentacji miotu może być dołączona dokumentacja zdjęciowa (w rozmiarze 300 x 200 piskeli ). Zamieszczenie każdego zdjęcia podlega opłacie w wysokości 30 zł/zdjęcie, płatne na konto Klubu Mopsa.

– Materiały niezbędne do prezentacji należy przesyłać na adres: klubmops@gmail.com w plikach do edycji.

– Do materiału należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upublicznienie wizerunku, dostępną na stronie internetowej Klubu Mopsa.

– Prezentacja miotu na stronie internetowej Klubu Mopsa przez 30 dni będzie wyróżniona znacznikiem – jako aktualna, następnie zostanie archiwizowana.

– Baza miotów uaktualniana jest na bieżąco – minimum raz w miesiącu.

– Osobą odpowiedzialna za aktualizację listy reproduktorów jest – p. Justyna Skowrońska, kontakt – email:  justynaskowronska@interia.pl