Władze Klubu Mopsa

Zarząd Klubu Mopsa:

Przewodnicząca – Agnieszka Herdecka

Wiceprzewodniczący do spraw organizacyjnych- Michał Damulewicz

Wiceprzewodniczący do spraw hodowlanych – Katarzyna Muras

Sekretarz – Sylwia Persyk-Waszkiewicz

Skarbnik – Wiktoria Tomkiewicz

Komisja Rewizyjna Klubu Mopsa:

Przewodnicząca – Ewa Szczepanek

Zastępca – Sylwia Mąka

Barbara Nitoń