Władze Klubu Mopsa

Zarząd Klubu Mopsa:

Przewodnicząca – Agnieszka Herdecka

Wiceprzewodniczący do spraw hodowlanych – Katarzyna Muras

Sekretarz – Michał Damulewicz

Skarbnik – Iwona Mazur

Komisja Rewizyjna Klubu Mopsa:

Przewodnicząca – Ewa Szczepanek

Zastępca – Sylwia Mąka

Barbara Nitoń