Zdrowie mopsów

Wszystko na temat zdrowia w naszej rasie

dowiedz się więcej

Hodowle Klubu

Baza hodowli zrzeszonych w Klubie Mopsa

dowiedz się więcej

Wystawy

Relacje z wystaw krajowych i międzynarodowych

dowiedz się więcej

Mioty

Informacje o miotach w hodowlach zrzeszonych w Klubie

dowiedz się więcej

Władze Klubu Mopsa

Zarząd Klubu Mopsa:

Przewodnicząca – Agnieszka Herdecka

Wiceprzewodniczący do spraw organizacyjnych- Michał Damulewicz

Wiceprzewodniczący do spraw hodowlanych – Katarzyna Muras

Sekretarz – Sylwia Persyk-Waszkiewicz

Skarbnik – Wiktoria Tomkiewicz

Komisja Rewizyjna Klubu Mopsa:

Przewodnicząca – Ewa Szczepanek

Zastępca – Sylwia Mąka

Barbara Nitoń

O Klubie Mopsa w Polsce

O KLUBIE MOPSA W POLSCE

 Działalność Klubu Mopsa koncentruje się na rozwijaniu, wspomaganiu i promowaniu hodowli mopsów w Polsce, prowadzonych zgodnie z etyką kynologiczną i według standardów FCI.

Klub Mopsa realizuje swoje cele poprzez:

1. Działalność edukacyjną – polegającą na:

– opracowaniu i publikacji materiałów dotyczących wzorca rasy;

– opracowaniu i publikacji materiałów dotyczących problemów zdrowotnych mopsów, stanowiących jednocześnie wytyczne dobrostanu rasy;

– organizacji ciekawych wykładów dotyczących problemów ras brachycefalicznych, spotkań z sędziami i osobami kluczowymi dla środowiska;

– redagowaniu i publikowaniu artykułów prezentujących hodowle zrzeszone w Klubie Mopsa;

2. Działalność informacyjną – polegającą na:

– opracowaniu i publikacji spisu hodowli należących do Klubu Mopsa;

– utworzeniu bazy reproduktorów rasy mops wraz ich wynikami badań i  osiągniętymi tytułami;

– utworzeniu bazy suk rasy mops wraz ich wynikami badań i  osiągniętymi tytułami;

– opracowaniu i publikowaniu aktualnych informacji na temat miotów.

3. Działalność promocyjną – polegającą na:

– promowaniu uczciwych i odpowiedzialnych hodowli mopsów w Polsce;

– prowadzeniu strony internetowej Klubu Mopsa oraz fanpage’ów na portalach społecznościowych;

– ufundowaniu rozet Klubu Mopsa wręczanych na kluczowych wystawach psów i innych materiałów promocyjnych;

–  organizacji wspólnych wyjazdów na wystawy;

– integracji środowiska hodowców.